Työnantaja – näin houkuttelet hakijoita yritykseesi työnantajamielikuvan avulla

Työvoimapulan aikana työnantajien herättämä mielikuva yrityksestä korostuu entisestään. Hakijoilla on mahdollisuus valita työnantajansa, joten kovassa kilpailussa on erityisen tärkeää erottautua muista. Mitä on työnantajamielikuva ja mitä työnantaja voi tehdä erottautuakseen kuumassa markkinassa ja herättääkseen hakijoiden kiinnostuksen? Me kerromme!

Mikä ihmeen työnantajamielikuva?

Työnantajamielikuva kiteyttää käytännössä ne syyt, miksi hakijan kannattaisi yritykseen hakea. Mielikuva yrityksestä koostuu eri osa-alueista, joiden tavoitteena on kertoa hakijalle niitä syitä, miksi yrityksessä on hyvä olla töissä. Työnantajamielikuva ei rakennu yhdessä yössä, vaan on pitkäjänteisen työn tulosta.

Mistä osista mielikuva sitten rakentuu?

Employer branding tarkoittaa niitä keinoja, joilla yritys viestii potentiaalisille hakijoille itsestään työnantajana. Mielikuva rakentuu useasta eri osasta, joita voi olla mm.: työpaikan ilmapiiri sekä siellä työskentelevät henkilöt, yrityksen kulttuuri ja erilaiset työsuhde-edut, johdon ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus sekä esimerkiksi toimitilat.

Koska työnantajamielikuva ei rakennu sormia napsauttamalla, on tärkeää, että työnantajamielikuva on osana viestinnän suunnitelmaa ja siten näkyvillä esimerkiksi verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. On tärkeää, että kiinnostunut hakija voi selvittää millaisia henkilöitä yrityksessänne on töissä, millaisia työtehtäviä siellä on tarjolla sekä tutustua yrityksenne tapaan toimia ja tehdä töitä.

Yksi hyvä keino viestiä työnantajamielikuvasta ovat erilaiset videot. Videolla pystytään konkreettisesti näyttämään, miltä yrityksessä näyttää ja haastattelun avulla voidaan tuoda esille siellä työskenteleviä ihmisiä. Videosta saa todenmukaisemman kuvan yrityksen kulttuurista kuin pelkkää tekstiä lukemalla.

Miten omassa yrityksessäsi on otettu työnantajamielikuva huomioon markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmissa?

Työnantajamielikuva osana rekrytointia

Työnantajamielikuvan kannalta on tärkeää, että uutta henkilöä rekrytoitaessa myös nykyiset työntekijät ovat tyytyväisiä työnantajaansa. Ulkoisen työnantajamielikuvan lisäksi siis myös sisäisellä työnantajamielikuvalla on iso merkitys ja siitä kannattaa huolehtia. Nykyisillä työntekijöillä on valtava voima houkutella uusia ammattilaisia yritykseen tai hankalassa tilanteessa myös saada hakijat perääntymään. Hyvästä sisäisestä työnantajamielikuvasta saa lisäksi hyvän meriitin työpaikkailmoitukseen.

Työnantajamielikuva rakentuu myös hakijoille viestittäessä. Mitä paremmin yritys vastaa hakijoille ja pitää hakijat tyytyväisenä, voi hakija myös kielteisen päätöksen jälkeen pitää yritystä hyvänä paikkana työskennellä. Mikäli yrityksessä ei vastata hakijalle tai viestintä on hyvin hidasta, hakija voi luovuttaa prosessin kesken ja tällaisella toiminnalla voi valitettavasti olla hyvinkin pitkäkantoiset vaikutukset yrityksen hakijamääriin. Hakijaviestintä on siis rekrytoinnissa kaiken a ja o.

Mikäli omat ponnistelut työntekijän löytämiseksi eivät tuota tulosta, voi ajan ja hermojen säästämiseksi olla järkevää ulkoistaa rekrytointi. Rekrytoinnin ulkoistaminen vapauttaa omaa aikaasi tuottavaan työhön, kun luotettava kumppani hoitaa rekrytoinnin puolestanne.

Tarvitsetko apua rekrytointiin? Ota meihin yhteyttä, niin me autamme!

Olemme täällä sinua varten