Hyppää sisältöön

Henkilöarvioinnit

Henkilöarvioinnit ja soveltuvuustestit antavat sinulle lisätietoa hakijoiden ominaisuuksista ja tyypillisistä käyttäytymismalleista rekrytoinnin tueksi. Biisonin kautta järjestyvät myös psykometriset DiSC ja AON -henkilöprofiilit.

Henkilöarvioinnesta varmuutta rekrytointiin

Ihmisten yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen on tehokas tapa kasvattaa työyhteisön tehokkuutta sekä viihtyvyyttä. Toiset meistä tykkäävät puhua asiat suoraan ja toiset taas tuntevat olonsa mukavammaksi, jos asiat käsitellään yhdessä pohdiskellen. Usein yhteentörmäykset ja negatiivinen energia syntyvät, kun oletetaan kaikkien sopivan samaan muottiin. DiSC työyhteisöprofiloinnin avulla sertifioidut asiantuntijamme pystyvät tunnistamaan yksilölliset motivaatiotekijät ja hyödyntämään profiloinnin tuloksia jokapäiväisessä kanssakäymisessä saaden työyhteisöstä paras potentiaali irti.

Taito- ja kykyvaatimukset vaihtelevat tehtäväkohtaisesti ja asettavat hakijan soveltuvuudelle vaatimuksia, jotka tulee huomioida rekrytoinnissa. Ennen rekrytointipäätöstä suoritettavilla arvioinneilla saamme lisävarmuutta sille, että haettavan henkilön osaamisprofiili vastaa tehtävän vaatimuksia ja tehtävässä menestymisen edellytykset täyttyvät. Luotettavilla ja tarkoituksenmukaisilla AON arviointityökaluilla sertifioidut asiantuntijamme pääsevät pureutumaan mm. ammattilaisen taitoihin, numeeriseen, verbaaliseen ja loogiseen päättelykykyyn.

Tarkkuutta rekrytointiin

Henkilöarvioinnit ja soveltuvuustestit antavat mahdollisuuden arvioida hakijan työkäyttäytymistä tai henkilökemiallisia ominaisuuksia. Testin tulokset saadaan heti testin päätyttyä ja niiden vastaukset käydään yhdessä läpi sertifioidun asiantuntijan kanssa. Vastausten avulla työnantaja saa vertailukelpoista tietoa eri hakijoista ja siten lisää tukea rekrytointipäätöksen tekoon.

Tutustu palveluihimme

Haku

Biisonin nimissä lähetetty huijausviestejä ulkomaalaisista numeroista.

X