Työvoiman haasteet: Miten yritys menestyy kilpailussa osaavasta henkilöstöstä?

2020-luvulla yrityksille ympäri maailmaa koituu ennennäkemättömiä haasteita työvoiman hankinnassa, mutta ennen kaikkea sen säilyttämisessä. Nopeasti muuttuva työympäristö, teknologian kehitys ja globaalit markkinat ovat luoneet paineita yrityksille pitää kiinni osaavasta henkilöstöstään.

Kilpailussa menestyviä yrityksiä ovat ne, jotka kykenevät mukautumaan ja kehittymään sekä houkuttelemaan ja sitouttamaan lahjakkaita työntekijöitä mutta lisäksi tarjoamaan inspiroivan työympäristön pitkällä aikavälillä. Miten oma yritys voi sitten tässä kilpailussa menestyä ja millaisia haasteita on odotettavissa?

Osaavan työvoiman saatavuus

Yksi merkittävimmistä haasteista on osaavan työvoiman saatavuus. Monilla aloilla, mutta erityisesti teknologia- ja IT-sektorilla, kilpailu osaajista on kovaa. Kasvavien ja uusien osaajien havittelusta kiinnostuneiden yritysten onkin panostettava entistä enemmän rekrytointiprosesseihinsa ja työnantajamielikuvaansa houkutellakseen parhaat osaajat puolelleen.

Me Biisonilla teemme töitä oikeiden osaajien saavuttamiseksi. Ketterä, joustava ja hakijoiden tarpeita vastaava rekrytointiprosessimme mukautuu aina asiakkaidemme tarpeisiin kunkin rekrytoinnin osalta. Näin olemme saavuttaneet onnistuneesti rekrytoinnit maaliin jo yli 10 000 rekrytoinnin osalta.

Työvoiman sitouttaminen ja kehittäminen

Pelkkä osaavan työvoiman rekrytointi ei kuitenkaan yksin riitä, vaan pihvi onkin työntekijöiden sitouttamisessa ja kehittämisessä. Tyytyväiset työntekijät harvoin havittelevat vihreämpää ruohoa ja ovat motivoituneita työskentelemään työnantajan parhaaksi. Kokemustemme mukaan työntekijät arvostavat esimerkiksi jatkuvaa koulutusta ja mahdollisuuksia urakehitykseen, innostavaa ja kannustavaa työympäristöä sekä tietenkin kilpailukykyisiä palkka- ja etuuspaketteja. 

Vaikka palkka onkin tärkeä tekijä, usein hyvät työolot, sydämelliset kohtaamiset sekä työntekijän kuuntelu kantavat ja sitouttavat työelämässä pidemmälle.

Monimuotoisuuden edistäminen

Monimuotoisuus on myös yksi avainasemassa oleva tekijä menestyvien yritysten kilpailukyvyssä. Monimuotoisuuden edistäminen ei ainoastaan tuo mukanaan erilaisia näkökulmia ja innovaatioita, vaan se myös auttaa yritystä houkuttelemaan laajempaa osaajakuntaa. Monimuotoisuuden tukeminen voi tapahtua esimerkiksi tasa-arvoisten rekrytointiprosessien ja urakehitysmahdollisuuksien tarjoamisen kautta.

Tulevaisuuden menestyvät yritykset ovat niitä, jotka tunnistavat työvoiman haasteet ja osaavat vastata niihin tehokkaasti ja työntekijää kunnioittaen. Tämä edellyttää kykyä mukautua muuttuviin olosuhteisiin, panostusta työntekijöiden sitouttamiseen ja kehittämiseen sekä monimuotoisuuden edistämistä. Osaavasta henkilöstöstä muodostuu näin kilpailuetu, joka mahdollistaa yrityksen menestyksen tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Me Biisonilla osallistumme Terveystalon Inhimillinen tehokkuus -hankkeeseen, jossa pureskelemme asiaa vielä tarkemmin. Tervetuloa seuraamaan matkaamme kohti henkilöstöalan parasta työpaikkaa ja oppimaan kanssamme kilpailukyvyn haasteista!

Olemme täällä sinua varten