Reilu työnantaja kiinnostuu työntekijän asioista – Biisonin tyytyväisyyskysely 9/10

Biisonin ja koko konsernin tavoitteena on olla välittävin ja paras henkilöstöpalveluyritys sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Tämä tarkoittaa, että haluamme jatkossakin tarjota välittävää ja joustavaa palvelua asiakkaillemme, mutta olla yhä vastuullisempi työnantaja lukuisille työntekijöillemme.

Toteutamme vuosittain tyytyväisyyskyselyn sekä asiakkaillemme että työtekijöillemme ja vuosi toisensa jälkeen tulokset ovat huippuluokkaa. Kummassakin kategoriassa pisteitä on annettu 9/10.

Biisonilla tutkitusti viihdytään

Biisonin tyytyväisyyskyselyssä työnhakijat voivat antaa palautetta eri teemoihin liittyen. Reiluna työnantajana Biisoni on sitoutunut tekemään töitä työntekijöiden hyvinvoinnin eteen ja tekemään työstä mielekästä. Tutkimuksessa on arvostettu ja nostettu esiin mm. seuraavia kohtia:

  • Työn sisältö ja merkitys – Työntekijä kokee työn merkitykselliseksi. Työpaikkailmoituksessa ja haastattelussa annetaan työntekijälle tarvittavat tiedot työssä onnistumiseen ja työssä viihtymiseen.
  • Hyvä hakijakokemus – meille on tärkeää huolehtia siitä, että hakijat tulevat kohdatuksi ja valituksi oikein menetelmin. Viestimme ja kerromme rekrytoinnin etenemisestä. Olemme jatkuvasti yhteydessä työntekijöihin työsuhteen aikana ja varmistamme työn sujuvuuden. Matalan kynnyksen yhteydenpito on työntekijöiden keskuudessa arvostettu asia.
  • Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus – palkkaukseen vaikuttaa moni asia, mutta kannustamme asiakkaitamme palkka-avoimuuteen. Työnteosta on maksettava asianmukainen korvaus ja kasvatamme palkkausta myös omilla bonusmalleillamme, kuten paikallaolo- sekä kaverirekrybonuksilla. Työntekijälle maksetaan palkka ajallaan ja oikein.
  • Tasavertaisuus – kohtelemme hakijoita tasavertaisesti ja osaamiseen perustuen. Kannamme vastuumme työantajan työntekijöiden hyvinvoinnista ja työterveydestä. Järjestämme vuosittain mukavaa yhteistä tekemistä ja olemme aktiivisesti yhteydessä työntekijöihimme.

Tyytyväisistä tekijöistä on iloa myös työnantajalle 

Tutkimusten mukaan tyytyväisten tekijöiden ja tehokkaiden tulosten välillä on selvä yhteys. Viihtyneisyys ja merkityksellisyys työssä tuo hyviä tuloksia ja toisaalta lisää myös työntekijöiden sitoutuneisuutta. Olemme ylpeitä, miten työntekijät kokevat Biisonilla näiden arvojen toteutuvan.

Olemme täällä sinua varten