Biisonin työnhakijoiden NPS-pisteet huippuluokkaa!

Biisonin työnhakijoilta kerätään aina jokaisen haun päätteeksi NPS-kysely, jossa sekä ei-valituksi että valituksi tulleet hakijat voivat antaa Biisonin hakuprosessista palautetta. Biisonin hakijoiden kesken annetut NPS-pisteet ovat keskiarvoltaan olleet 68 pistettä vuonna 2022 – kiitos kaikille vastanneille ????

Mitä NPS-pisteet kertovat hakijakokemuksesta?

Biisonille oleellista on, että NPS-pisteissä ei mitata ainoastaan valituksi tulleiden tyytyväisyyttä, vaan palautetta ja pisteitä antavat myös ei-valituksi tulleet hakijat. Lähtökohtaisesti usealla alalla ei-valituksi tulleet kokevat hakijaviestinnän heikkona ja eivät siten voisi toimia yrityksen mainostajana, joka laskee NPS-pisteitä. Biisonilla puolestaan myös ei-valittuihin hakijoihin halutaan panostaa, joka näkyy suoraan hyvänä NPS-palautteena ja siten myös hakijatyytyväisyytenä.

Biisonille on tärkeää seurata hakijoiden tyytyväisyyttä ja hakuprosessin joustavuutta. Saamme NPS-kyselyn avulla hakijoilta arvokasta palautetta, joiden pohjalta voimme kehittää prosessiamme yhä tehokkaammaksi, mutta samalla voimme tarttua epäkohtiin, mikäli hakija kokee tulleensa epäreilusti kohdelluksi. NPS-palautteiden sekä -pisteiden avulla pidämme huolen, että hakijakokemus säilyy hyvänä, jolloin siitä on suoraa hyötyä myös asiakkaillemme.

Millaista palautetta Biisoni on saanut hakijatyytyväisyydestä?

Biisonin työnhakijat ovat antaneet NPS-palautteissa seuraavia palautteita:

  • Tiedonkulku oli hyvää prosessin aikana
  • Mukava palvelu, välitetään työnhakijoista
  • Asiakaslähtöistä ihminen ihmiselle asiakaspalvelua
  • Olen ollut kokonaisuudessaan todella tyytyväinen Biisoniin rekryfirmana. Olen saanut todella ystävällistä ja asiantuntevaa sekä välittävää palvelua työnhakuun liittyen
  • Loistavaa palvelua! Työnhakijana lisätuki työnhakuun

NPS-pisteet kerätään aina hakukohtaisesti, joten pystymme suoraan yhdistämään annetun palautteen tiettyyn rekrytoijaan sekä rekrytointiprosessiin. Palautteiden avulla pystymme antamaan myös asiakkaillemme palautetta rekrytointiprosessiin liittyen ja siten kehittämään myös asiakkaiden omia rekrytointiprosesseja ja täten nostamaan alalla vallitsevia käytänteitä entistä paremmaksi.

Miksi hakijatyytyväisyys on tärkeää ja miksi siihen halutaan Biisonilla panostaa? Lue lisää täältä.

Alla tietoa NPS-pisteitstä

NPS (eli Net Promoter Score) on kansainvälisesti käytetty uskollisuuden mittari. Skaala mittarissa vaihtelee -100 ja 100 pisteen välillä. Yrityksen NPS-luku lasketaan vertaamalla yrityksen mainostaja-pistetä sekä ei-suosittelija-pisteitä.

Biisonin hakijoiden kesken annetut NPS pisteet ovat keskiarvoltaan olleet 60 pistettä vuonna 2022. Esimerkiksi ohjelmistoalalla keskiarvo on 41 pistettä, lentoyhtiöillä 37 pistettä, ruokakaupoilla 35 pistettä ja pikaruokaketjuilla 30 pistettä. Voit tästä linkistä vertailla oman alasi NPS-pisteitä: https://delighted.com/nps-benchmarks

Olemme täällä sinua varten