Muutosturvakoulutuksesta tukea työntekijöille irtisanomistilanteessa

Irtisanominen on usein stressaava ja vaikea tilanne sekä työnantajalle että työntekijälle. Henkilöstöä koskevat muutokset voivat olla henkisesti ja taloudellisesti haastavia, mutta vaihtelevissa markkinaolosuhteissa niitä tapahtuu. Muutosturvakoulutuksella voidaan helpottaa työntekijän siirtymistä uuteen työelämän vaiheeseen ja täten tehdä siirtymästä mahdollisimman saumatonta kummallekin osapuolelle.

Toimenpiteenä muutosturvakoulutus

Biisonin muutosturvapalvelut sisältävät palvelumalleja työnantajalle, joihin Suomen lakikin velvoittaa muutosneuvottelujen aikana. Biisonin muutosturvapalveluihin kuuluva muutosturvakoulutus on ohjelma, joka on suunniteltu auttamaan irtisanottuja työntekijöitä sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja parantamaan heidän mahdollisuuksiaan löytää uusi työpaikka. Laki velvoittaa työnantajaa tarjoamaan työllistämistä edistävää palvelua irtisanottaville työntekijöille, jotka ovat olleet yrityksen palvelussa vähintään viisi vuotta. Laki koskee yrityksiä, jotka työllistävät yli 30 henkilöä ja koulutuksen hinta määräytyy lakisääteisesti henkilön palkan mukaan.

Muutosturvakoulutuksella tukea työntekijän uudelleentyöllistymiseen

Muutosturvakoulutuksemme tarkoitus on tarjota työntekijöille tarvittavia taitoja ja resursseja, jotta työntekijät voivat suoriutua työnhakuprosessista tehokkaasti ja siten mahdollistaa itsensä uudelleen työllistäminen. Koulutuksen avulla työntekijät voivat päivittää ansioluetteloitaan, harjoitella työhaastatteluja tai oppia hyödyntämään ammattitaitoaan uudella tavalla. Lisäksi koulutus sisältää ohjausta ja tukea urasuunnitelman laatimisessa sekä vinkkejä oman osaamisen markkinointiin. Palvelumme räätälöidään aina jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisesti, jotta varmistumme siitä, että koulutuksesta on jokaiselle työntekijälle mahdollisimman suuri hyöty.

Lisäksi muutosturvakoulutuksemme voi auttaa työntekijöitä löytämään uusia mahdollisuuksia omalla urapolullaan. Koulutuksemme voi rohkaista työntekijää harkitsemaan erilaisia työmahdollisuuksia, kuten yrittäjyyttä, itsensä työllistämistä tai kokonaan uuden uran luontia muita osaamisen keinoja hyödyntäen.

Omaamme lisäksi laajat verkostot useille eri toimialoille, joiden puitteissa voimme työllistää työntekijän mahdollisuuksien mukaan jopa suoraan koulutuksesta toiselle työnantajalle. Tämä tekee koulutuksesta ja työnhausta jouhevaa työnhakijalle.

Muutosturvakoulutus luo positiivista työnantajamielikuvaa

Koulutuksemme luodaan aina jokaista työntekijää varten henkilökohtaisesti. Koulutus on lakisääteisesti järjestettävä vähintään viisi vuotta työssä olleille mutta tarvittaessa järjestämme koulutuksen myös esimerkiksi jokaiselle irtisanottavalle työntekijälle, yrityksen näin halutessa.

Etsitkö kumppania muutosturvakoulutuksen järjestäjäksi ja haluat samalla varmistaa irtisanottaville työntekijöille kannustavan kokemuksen työsuhteen loppumisesta huolimatta? Autamme sinua kääntämään irtisanomisen uudeksi mahdollisuudeksi muutosturvakoulutuksemme avulla. Ota yhteyttä!

Olemme täällä sinua varten