Milloin työpaikkaa kannattaa vaihtaa? Asiantuntija listaa 5 kysymystä pohdittavaksi

Työ ei innosta ja aamuinen herätyskellon pirinä saa aikaiseksi lähinnä kylmiä väreitä. Toisaalta sitten kun töihin aamuiselta harmitukselta pääsee, niin siellä on ihan kivaa ja palkkakin juoksee. 

Työhön liittyvät kokemukset ovat meille tärkeitä, sillä vietämme työpaikalla tai töitä tehden ison osan elämästämme. Sen takia onnistumisen kokemukset ja riittävä palautuminen ovat avainasemassa siinä, että millaiseksi koemme työmme. Biisonin rekrytointikonsultti Patrik Karinti (MSc, Psychology) kertoo seuraavaksi vinkkejä, joiden avulla voit pohtia milloin työpaikan vaihto voisi olla tarpeellista.

1. Kuinka motivoitunut olet työstäsi?

Työn motivaatio on tärkeä tekijä työssä viihtymisessä ja suoriutumisessa. Työn motivaatio voi syntyä monista eri tekijöistä, kuten työn sisällöstä, työyhteisöstä, mahdollisuuksista kehittyä ja edetä uralla sekä työn tuomasta merkityksellisyydestä.

– Jos tunnet, että työsi ei innosta sinua enää ja päivittäinen työhön lähteminen on tuskallista, se voi olla merkki siitä, että on aika harkita työpaikan vaihtoa. Henkilön kannattaa pohtia, onko työssä jotain, mikä saa syttymään ja motivoitumaan. Jos työsi ei enää innosta sinua, saattaa se vaikuttaa negatiivisesti sekä työssä suoriutumiseen että yleiseen hyvinvointiisi, Karinti sanoo.

2. Onko sinulla mahdollisuus kehittyä ja kasvaa nykyisessä työpaikassasi?

Työuran kehittymismahdollisuudet voivat olla ratkaisevia tekijöitä työpaikan vaihtopäätöksessä. Karinti listaa hälytysmerkeiksi muun muassa haasteiden puutteen ja kehittymisen mahdollisuudet.

– Jos tunnet, että nykyisessä työssäsi et saa tarpeeksi haasteita tai mahdollisuuksia kehittyä, saattaa olla hyvä harkita uusia uramahdollisuuksia. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kasvaminen sekä kehittyminen juuri omien vahvuuksien kautta on tärkeää. Pohdi, onko sinulla nykyisessä työpaikassasi mahdollisuus edetä urallasi, oppia uusia taitoja tai ottaa vastuuta uusista projekteista, Karinti sanoo.

3. Miten työ vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiisi?

Työpaikan vaihtaminen voi olla perusteltua, jos työssäsi koet jatkuvaa fyysistä tai psyykkistä kuormitusta, joka vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiisi. Karintin mukaan mm. liiallinen stressi, uupumus tai jatkuva epätyydyttävä työympäristö voivat vaikuttaa negatiivisesti sekä työssä suoriutumiseen että yleiseen hyvinvointiin. 

– Arvioi, miten nykyinen työ vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen terveyteesi ja punnitse, olisiko uuden työpaikan etsiminen parempi vaihtoehto, Karinti sanoo.

4. Onko organisaation arvot ja kulttuuri linjassa omiesi kanssa?

Työpaikan vaihtaminen voi olla perusteltua, mikäli kokee, että nykyisen työpaikan arvot ja kulttuuri eivät vastaa omia arvojasi ja työskentelytapojasi. 

– Jos organisaation toimintatavat tai työyhteisön dynamiikka aiheuttavat jatkuvaa ristiriitaa omien arvojesi kanssa, voi olla hyvä harkita työpaikan vaihtoa. Pohdi, ovatko organisaation arvot ja kulttuuri sellaisia, jotka tukevat omaa työskentelyäsi ja kokonaisvaltaista hyvinvointiasi, Karinti sanoo.

5. Kuinka tyytyväinen olet nykyisiin työolosuhteisiin ja palkkaukseen?

Työolosuhteet ja palkkaus voivat olla tärkeitä tekijöitä työpaikan vaihtoa harkittaessa. Karinti kuvailee pohdittavaksi esimerkiksi tilannetta, missä nykyiset työolosuhteet eivät vastaa työntekijän tarpeita tai on alipalkattu suhteessa työn vaativuuteen, voi olla perusteltua etsiä uusia työmahdollisuuksia.

– Arvioi, ovatko nykyiset työolosuhteet ja palkkauksesi sellaisia, jotka tukevat taloudellista hyvinvointiasi ja työssä viihtymistäsi, Karinti sanoo.

Kun olet pohtinut näitä kysymyksiä, sinun kannattaa arvioida kokonaisvaltaisesti nykyistä työtilannettasi ja harkita, mitkä tekijät ovat sinulle tärkeitä työssäsi. 

– Jos havaitset merkkejä siitä, että työpaikan vaihto voisi parantaa työhyvinvointiasi ja mahdollisuuksiasi kehittyä, kannattaa asia ottaa puheeksi esimerkiksi esihenkilön kanssa ja kartoittaa nykyisen työn mahdollisuuksia. Mikäli nykyisellä työnantajallasi ei ole tarjota mahdollisuuksia kehittymiseen tai muuten työhyvinvoinnin parantamiseen, niin kannattaa aloittaa uusien työmahdollisuuksien selvittely. Tärkeintä on kuunnella omaa intuitiotaan ja tehdä päätös, joka tukee omaa hyvinvointia ja ammatillista kasvua, Karinti sanoo.

Etsinnässä uusi työpaikka?

Katso avoimet työpaikkamme

Olemme täällä sinua varten