Mikä on koeaika ja mitä siitä pitäisi tietää?

Koeaika on termi, johon törmää usein viimeistään työsopimusta allekirjoittaessa. Koeajalla viitataan työsuhteen alussa olevaan aikaan, jonka aikana sekä työntekijä että työnantaja voivat varmistua siitä, että tehty päätös on ollut oikea. Nimensä mukaisesti koeajan puitteissa kumpikin osapuoli voi kokeilla ihan käytännössä, miltä yhteistyö tuntuu. Työnantaja voi varmistua siitä, että työntekijän osaaminen vastaa odotuksia ja henkilö suoriutuu työstä, kuten vaadittu. Toisaalta myös työntekijä voi koeajalla pohtia, onko yritys sellainen, jossa haluaa työskennellä ja vastaako työnkuva myös omia toiveita ja odotuksia.

Koeajasta on määritelty laissa

Vaikka koeaika onkin laajasti käytössä, ei se kuitenkaan ole lakisääteinen. Sen sijaan siitä on voitu määrätä työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa. Pohjimmiltaan koeaika on kuitenkin työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, josta kirjataan usein työsopimukseen. Lain mukaan koeajan enimmäispituus on 6 kk ja määräaikaisessa työsuhteessa koeajan pituus on maksimissaan puolet työsuhteen pituudesta. Työsopimuksestasi löydät tarkemmat tiedot oman koeaikasi pituudesta ja siihen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

Jos työntekijä on ollut koeajalla pitkään pois töistä, esimerkiksi sairastapauksen vuoksi, on työnantajalla oikeus pidentää koeaikaa poissaoloa vastaavan ajan verran, mutta tästä on ilmoitettava työntekijälle ennen koeajan loppumista.

Koeaikaa ei voi purkaa syrjivin perustein

Työntekijän tai työnantajan purkaessa työsopimus koeajalla, tulee purkamiselle olla perusteet. Perustelut purkamiselle tulee liittyä jotenkin työntekoon tai työntekijän soveltuvuuteen osana työyhteisöä tai yritystä. Koeaikapurun syy ei saa olla syrjivä eikä koeaikaa tule käyttää hyväksi tilapäisen työvoimatarpeen täyttämiseen. Mikäli työntekijä epäilee purussa syrjiviä käytänteitä tai työsopimuksen purkuun liittyy muita epäselvyyksiä, kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä purkavaan osapuoleen ja pyytää koeaikapurusta selvitys. Työsopimuksen purku tehdään aina kirjallisesti.

Vaikka koeaika voi käsitteenä jännittää ja siihen saattaa liittyä paljon dramatiikkaa lainsäädännön kautta, on kyseessä oikeasti kummankin osapuolen puolesta hyödyllinen keksintö. Työsuhteen purku koeajan ulkopuolella on huomattavasti pitkäkestoisempi prosessi, joten tällä käytännöllä suojellaan sekä työnantajaa mutta myös itse työntekijää. Mikäli työntekijänä havaitset esimerkiksi työyhteisössä ikävää kiusaamista tai työtehtävä ei vastaa ollenkaan sitä, mitä haastattelussa on luvattu, on helpompaa purkaa työsopimus heti, kuin sinnitellä jopa kuukausia itsensä kannalta ikävässä tilanteessa. 

Koeajalla tehty työsopimuksen purku saattaa tuntua ikävältä, mutta todellisuudessa on parempi päättää huono työsuhde alkuunsa kuin jatkaa sitä. Koeaikaa kannattaakin tarkastella tietynlaisena tutustumisjaksona. Ottamalla siitä hyödyn irti, on tulevaisuuden suhde usein tasapainoisemmalla pohjalla.

Etsitkö uutta työtä?

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme!

Olemme täällä sinua varten