Millainen on houkutteleva työnantaja vuonna 2023?

Jokainen työnantaja varmasti haluaa saada rekrytoinnin aikana paljon hyviä ja laadukkaita hakemuksia. Todellisuudessa kuitenkin useat yritykset kamppailevat samojen ongelmien kanssa: yritys saattaa saada hakemuksia, mutta ehkä ne ovat vääränlaisia tai ne todelliset osaajat eivät hakemuksissa erotu. Voi myös, olla että yritys kamppailee hakemusten keräämisessä alun alkaenkin. Mistä tämä oikein johtuu ja mitä asialle on tehtävissä?

Millainen on houkutteleva työnantaja?

Houkutteleva työnantaja tai yritys on sellainen, jossa työntekijät viihtyvät pitkään ja, josta paistaa ulospäin työntekijälähtöinen, positiivinen kuva. Vuonna 2023 työntekijöistä kilpailun odotetaan kiristyvän, joten houkuttelevan työnantajan on tärkeää panostaa myös rekrytointiprosessin lisäksi siihen, että miten pidämme nykyiset työntekijät tyytyväisinä. Houkuttelevuustekijöiden avulla työnantaja pystyy parantamaan mahdollisuuksiaan rekrytoinnissa pärjäämiseen. Häviäjänä kilpailussa ovat valitettavasti ne yritykset, jotka eivät halua panostaa työntekijöiden hyvinvointiin tai työntekijöiden kehittymiseen ja työoloihin.

Houkuttelevan työnantaja ei synny yhdessä yössä

Houkuttelevuus ei synny yhdessä yössä vaan näiden asioiden eteen on tehtävä järkeviä ja konkreettisia toimia. Tässä seuraavaksi muutamia esimerkkejä siitä, mitä työntekijät arvostavat vuonna 2023. Voit pohtia, mikä näistä jo yrityksessäsi toteutuu ja mihin olisi vielä syytä kiinnittää huomiota.

  • Merkitys työssä on houkuttelevuuden kannalta kaiken a ja o. Mielekkäät ja vaihtuvat tehtävät sekä mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviin pitävät arjen työssä mukavana. Työntekijöiltä tullutta palautetta on lisäksi tärkeä kuunnella. Kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen yrityksen arkeen ovat tekijöitä, jotka lisäävät merkityksellisyyttä.
  • Mahdollisuus osaamisen kasvattamiseen ja työssä kehittymiseen lisäävät pysyvyyttä. Erilaiset urapolut ja koulutustuet lisäävät tyytyväisyyttä ja mahdollistavat sen, ettei työntekijän tarvitse lähteä etsimään osaamisen kehittämistä ja palkan nousua uudesta työpaikasta.
  • Työntekijöiden huomioiminen ja palkitseminen onnistumisista ja erilaisten tavoitteiden täyttymisestä lisää tyytyväisyyden kokemusta. Mikäli tavoitteiden täyttäminen palkitaan vain johtoryhmän tai esimiesten kesken, voi työpaikalla tämän jälkeen kyteä paljon epäoikeudenmukaisuutta. Myös työntekijöiden muistaminen hyvästä työstä on yksi keino sitouttaa tekijöitä.
  • Työyhteisöllä on myös iso merkitys työntekijöiden viihtyvyyteen. Työpaikkakiusaaminen, tiimihengen puuttuminen tai niskassa hengittävä esimies luovat työntekijöille ainoastaan pidempiä sairaspoissaoloja.
  • Korona-pandemian jälkeen houkuttelevuutekijöistä ehkä suurin on myös etätyön mahdollisuus. Miten tiukasti yrityksessänne pidetään kiinni toimistolla olosta? Miten esimerkiksi työyhteisöön kuulumista voisi edistää myös etätyön avulla?

Houkutteleva työnantaja rekrytointiprosessissa

Sen lisäksi, että houkutteleva työnantaja onnistuu pitämään nykyiset työntekijät tyytyväisenä, tulee tämän pohtia myös houkuttelevuustekijöitä rekrytointiprosessissa. Mitkä asiat ovat niitä, joita yrityksessä tulisi nostaa esiin markkinoinnin keinoin ja mitä muuta yritys voisi tehdä näyttäytyäkseen houkuttelevana työnantajana myös ulospäin? Kirjoitimme aiheesta toisen blogitekstin, jonka pääset lukemaan täältä: https://biisoni.fi/tyonantaja-nain-houkuttelet-hakijoita-yritykseesi-tyonantajamielikuvan-avulla

Olemme täällä sinua varten