Ammattilaisia muuttuvan maailman tarpeisiin

Mahdollistamme keskittymisen olennaiseen

Henkilöstövuokrauksen kautta valjastatte Biisonin ammattilaiset avuksenne ja yrityksenne voi keskittyä eniten lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Määräaikaiset tarpeet, äitiys- ja isyyslomitustilanteet sekä äkilliset muutokset henkilöstössä ovat meille arkipäivää. Tarpeen vakiintuessa Biisonin ammattilaiset rekrytoituvat usein asiakkaalle vuokratoimeksiannon päätteeksi. Tarjoamme ’avaimet käteen’ -palveluna motivoituneita oman alansa spesialisteja yrityksesi käyttöön. Biisonilta löytyy pitkä kokemus ja laajat kontaktiverkostot mm. talouden, rahoituksen, myynnin, markkinoinnin, HR:n, tekniikan- sekä IT-alojen tehtäviin.

Tyytyväistä työvoimaa

Jokainen meistä haluaa tuntea itsensä arvostetuksi. Me Biisonilla uskomme siihen, että tyytyväiset työntekijät ovat investointi, joka kannattaa. Sen puolesta puhuvat myös mitatusti tyytyväiset työntekijämme. Vuosien varrella olemme oppineet, että henkilöstön motivaatiolla ja tyytyväisyydellä on valtavat vaikutukset tuottavuuteen, joten meille on sydämen asia löytää parhaat kandidaatit asiakkaillemme työtunteja säästämättä. Erilaisilla tyky-toiminnoilla, jatkuvalla yhteydenpidolla ja palkitsemismalleilla olemme saavuttaneet toimialan kärkipään työntekijätyytyväisyyden 6/7.

Lahjakkuuksien löytäminen ei ole sattumaa

Yli 95% toimeksiannoista johtaa palkkaukseen

Olemme suorittaneet menestyksekkäästi yli 7000 rekrytointia yrityksen historian aikana ja omaamme vahvan kontaktiverkoston mm. talouden, rahoituksen, myynnin, markkinoinnin, teollisuuden, HR:n, tekniikan- sekä IT-alojen tehtäviin. Vapautamme yritysten aikaa ydintoimintoihin tarjoamalla rekrytointiprosessia avaimet käteen -pakettina laatutakuulla. Jos et ole tyytyväinen rekrytoituun henkilöön – etsimme sinulle veloituksetta korvaavan henkilön tilalle. Biisonin kautta järjestyvät myös psykometriset DiSC ja AON -henkilöprofiilit rekrytointipäätösten tueksi.

Suorahaulla loistavia tuloksia

Parhaat tulokset rekrytoinnissa saavutetaan aktivoimalla aktiiviset ja passiiviset hakijat mukaan prosessiin. Rekrytoinnista on tullut osittain myyntityötä, missä alan kovimmille tekijöille esitellään mahdollisuuksia seuraavaksi uravaihtoehdoksi. Kyky saada myös passiiviset hakijat kiinnostumaan tehtävistä on edellytys menestyksekkäälle rekrytointiprosessille. Meillä ei työtä pelätä ja normaalisti kontaktoimme kymmeniä profiiliin sopivia henkilöitä per haku suorahaun sisältävissä toimeksiannoissa. Valitsemme sopivat työkalut aina toimeksiantokohtaisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Keskity olennaiseen ja anna meidän hoitaa loput

Lähtökohtana aina toimivampi kokonaisuus

Ulkoistuksen kohde voi olla esimerkiksi asiakaspalvelutiimi, logistinen kokonaisuus tai vaikka koko henkilöstöhallinto. Jos ulkoistus vapauttaa yrityksen aikaa myyntiin, markkinointiin, strategian laatimiseen tai muuhun yrityksen kannalta tuottavampaan toimintaan, kannattaa sitä harkita. Biisonilla on vuosien varrelta kertynyt kokemusta niin henkilöstöulkoistuksista kuin suoriteperusteisistakin ulkoistuksista ja tavoitteena on aina nykytilannetta sujuvampi arki asiakkaalle sekä entistä parempi työntekijätyytyväisyys.

Autamme saavuttamaan tavoitteet

Ulkoistuskohteen kartoitus ja suunnittelu toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kartoituksen jälkeen arvioidaan saavutetaanko ulkoistuksella haluttu lopputulos ja onko se kannattava toteuttaa. Asiantuntijamme ovat käytettävissä ja toimivat neuvonantajina koko prosessin ajan.

Henkilöarvioinnit rekrytointipäätösten tai työyhteisön kehittämisen tueksi

Tarjoamme DiSC työyhteisöprofilointeja ammattimaisesti toteutettuna

Ihmisten yksilöllisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen on tehokas tapa kasvattaa työyhteisön tehokkuutta sekä viihtyvyyttä.  Toiset meistä tykkäävät puhua asiat suoraan ja toiset taas tuntevat olonsa mukavammaksi, jos asiat käsitellään yhdessä pohdiskellen. Osaa ihmisistä voi motivoida raha ja osalle palkka ei suinkaan ole tärkeysjärjestyksessä merkityksellisimpien asioiden joukossa. Usein yhteentörmäykset ja negatiivinen energia syntyvät, kun oletetaan kaikkien sopivan samaan muottiin. DiSC työyhteisöprofiloinnin avulla pystytään tunnistamaan yksilölliset motivaatiotekijät ja hyödyntämään profiloinnin tuloksia jokapäiväisessä kanssakäymisessä saaden työyhteisöstä paras potentiaali irti.

AON taito- ja kykyarviolla varmuutta soveltuvuuteen

Taito- ja kykyvaatimukset vaihtelevat tehtäväkohtaisesti ja asettavat hakijan soveltuvuudelle vaatimuksia, jotka tulee huomioida rekrytoinnissa. Ennen rekrytointipäätöstä suoritettavilla arvioinneilla saamme lisävarmuutta sille, että haettavan henkilön osaamisprofiili vastaa tehtävän vaatimuksia ja tehtävässä menestymisen edellytykset täyttyvät. Luotettavilla ja tarkoituksenmukaisilla AON arviointityökaluilla pääsemme pureutumaan mm. ammattilaisen taitoihin, numeeriseen, verbaaliseen ja loogiseen päättelykykyyn.

Puhutteleeko yrityksesi lahjakkuuksia?

Autamme asiakkaitamme löytämään houkuttelevuustekijät

Työnantajamielikuvalla on suuri merkitys hakijavetoisessa markkinassa, missä kilpailu huippuosaajista käy kuumana. Autamme asiakkaitamme puhuttelemaan osaajia ja muodostamaan tunnesiteen heidän ja potentiaalisten hakijoiden välille. Työnantajamielikuva lähtee aina sisältä ja kasvaa ulospäin. Kyse ei ole rakettitieteestä, vaan konkreettisista asioista, kuten empatiasta, arvoista, yrityksen visiosta ja työilmapiiristä sekä näiden viestimisestä hakijoille. Huolellisesti viestitty työnantajamielikuva on loistava keino tehostaa rekrytointeja, luoda ajansäästöä ja aikaansaada haluttu lopputulos osaajien houkuttelemiseksi.

Video tunteen viestimenä

Teksti vuoropuhelun välineenä soveltuu loistavasti asiapohjaisen informaation välittämiseen, mutta jättää paljon työnhakijan mielikuvituksen varaan. Video on tehokas keino luoda tunneside yrityksen ja potentiaalisten hakijoiden välille sekä antaa vastaukset hakijoita usein askarruttaviin kysymyksiin kuten: Minkälainen työpaikka ja minkälaiset kollegat minua tämän ilmoituksen takana odottaisivat? Kurkistus potentiaalisen tulevan kollegan maailmaan avaa usein hakijalle enemmän kuin pitkä teksti ja rohkaisee hakemaan paikkaa tai muodostamaan käsityksen yrityksestä työntekijän näkökulmasta.

Biisoni tuottaa vuosittain kymmeniä rekrytointivideoita loistavalla asiakastyytyväisyydellä ja meillä on vahva kokemus siitä, minkälaiset asiat potentiaalisille työnhakijoille ovat merkityksellisiä. Oikein muotoiltu visuaalinen viesti on työkaluna omiaan tehostamaan rekrytoinnin tuloksia ja markkinoimaan yritystä työnhakijoille mielenkiintoisella tavalla.