Ammattilaisia siellä missä heitä tarvitaan

Helpotusta henkilöstötarpeisiin ja kustannussäästöjä

Vuokratyövoima on vaivaton ja turvallinen tapa täyttää yrityksen henkilöstötarpeet sekä vapauttaa aikaa yrityksen ydintoimintoihin. Toimimme laaja-alaisesti eri teollisuuden aloilla mukaanlukien valmistava teollisuus, elintarviketeollisuus, muoviteollisuus, huonekaluteollisuus, kiinteistöhuolto. Nimikkeet särmääjistä koneistajiin sekä muovityöntekijöistä kokoonpanijoihin ja hitsaajiin ovat kaikki meille tuttuja. Asiakaskuntamme koostuu alan tunnetuimmista suuryhtiöistä aina pienempiin alihankkijoihin asti, palvelemme kaikkia samalla tarmolla.

Tyytyväistä työvoimaa

Asiakkaamme tuntevat meidät erityisesti tyytyväisestä, laadukkaasta työvoimasta ja empaattisesta otteesta niin työ- kuin asiakassuhteiden hoidossa. Motivoitunut työvoima on täsmälääke tilauskirjavetoisen teolllisuuden henkilöstötarpeisiin, toimien vaivattomana ja turvallisena rekrytointikanavana hakijavetoisessa markkinassa. Vuosien varrella olemme oppineet, että suurimmat työvoimaan liittyvät kustannussäästöt, etenkin tuotannon alan yrityksissä, syntyvät yksilöistä ja heidän motivaatiostaan suoriutua tehtävistään. Erilaisilla tyky-toiminnoilla, tiiviillä yhteydenpidolla ja palkintamalleilla saamme hyviä tuloksia aikaiseksi, kuten toimialan kärkipään työntekijätyytyväisyyden 6/7.

Yli 95% toimeksiannoista johtaa palkkaukseen

Biisonilla on vyöllään yli 7000 menestyksekkäästi toteutettua rekrytointia ja teemme vuositasolla yli 500 työsopimusta. Investoimme jatkuvasti uusiin rekrytointikanaviin ja kokeilemme uusia keinoja tavoittaa haluttu kohderyhmä. Työnhakumarkkinoiden sirpaloitumisen myötä alueelliset ja tehtäväkohtaiset erot voivat hakukanavien osalta olla merkittäviä. Valtaosa teollisuuden työnhausta suoritetaan jo mobiilisti ja rekrytointivideoista on tullut luonnollinen osa työpaikkamarkkinointia. Rekrytointitoimeksianto on aina meille kunnia-asia, sillä toimimme asiakkaan organisaation jatkeena ja empaattinen hakijoita kunnioittava prosessi on palvelumme kulmakivi.

Rekrytointipalveluiden käyttö yleistyy teollisuudessa

Viime vuodet jatkunut hakijavetoinen markkina on aiheuttanut sen, että rekrytointipalveluiden käyttö on kasvanut merkittävästi monilla teollisuuden aloilla. Usein kädentaitajat ja kovan luokan ammattilaiset löytyvät muualta, kuin Linkedinistä ja heillä on jo seuraava työpaikka odottamassa, kun päätös vaihdosta uusien haasteiden pariin syntyy. Etenkin nuoret hakijat arvostavat mahdollisuutta kurkistaa tulevaan työpaikkaan rekrytointivideon kautta ja hakemisen tulisi olla mahdollisimman mutkatonta. Tehtävämme on tehdä rekrytointiprosessista mahdollisimman miellyttävä ja vaivaton ja pystymme hyödyntämään vuosien varrella kertynyttä kattavaa kontaktiverkostoamme eri teollisuuden alojen osaajista.

Ulkoistaminen vapauttaa resursseja ydintoimintoihin

Lähtökohtana aina toimivampi kokonaisuus

Ulkoistuksen kohde voi olla tuotannon osa, logistinen kokonaisuus tai vaikka koko henkilöstöhallinto. Jos ulkoistus vapauttaa yrityksen aikaa myyntiin, markkinointiin, strategian laatimiseen tai muuhun yrityksen kannalta tuottavampaan toimintaan, kannattaa sitä harkita. Biisonilla on vuosien varrelta kertynyt kokemusta niin henkilöstöulkoistuksista, kuin suoriteperusteisistakin ulkoistuksista ja tavoitteena on aina nykytilannetta sujuvampi arki asiakkaalle ja entistä parempi työntekijätyytyväisyys.

Autamme saavuttamaan tavoitteet

Ulkoistuskohteen kartoitus ja suunnittelu toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kartoituksen jälkeen arvioidaan saavutetaanko ulkoistuksella haluttu lopputulos ja onko se kannattava toteuttaa. Asiantuntijamme ovat käytettävissä ja toimivat neuvonantajina koko prosessin ajan.

Hiomme timanttisia ammattilaisia

Räätälöidyt koulutukset yrityksesi tarpeisiin

Teollisuuden työvoimatarpeet ovat monimuotoisia ja monen alan osaajista on pulaa. Suuret ikäluokat ikääntyvät vauhdilla ja huomattava määrä työikäisistä siirtyy hyvin ansaituille eläkepäiville lähivuosien aikana. Tämä aiheuttaa työvoimapulaa monilla aloilla ja osaavan työvoiman rooli yritysten kasvun mahdollistajana on ratkaiseva. Ammatillisesta koulutuksesta saadaan luotua hyvä pohja työelämää varten, mutta vuosikymmenien kokemuspääoman korvaaminen vaatii erikoistumista tehtäväkohtaisesti. Koulutusohjelmiemme avulla hiomme teille täsmäammattilaisia. Koulutukset toteutetaan aina yhteistyössä asiakasyritysten ja paikallisten oppilaitosten kanssa, jolloin sisältö saadaan vastaamaan asiakkaiden työvoimatarpeita. Kerromme mielellämme lisää koulutusvaihtoehdoistamme.

Monimuotoinen työyhteisö voimavarana

Monimuotoinen työyhteisö -koulutuksissamme opitaan, miten eri taustoista tulevista henkilöistä koostuvaa työyhteisöä johdetaan työskentelemään tehokkaasti. Osallistujat oppivat erilaisia viestintä- ja vuorovaikutuskeinoja, joilla parannetaan monimuotoisen työyhteisön dynamiikkaa.  Tarjoamme konkreettista apua yrityksen menestymisen kannalta keskeisiin työtilanteisiin, tiedottamiseen ja viestintään, neuvotteluihin, palautteen antamiseen sekä sen vastaanottamiseen.

Vetoaako yrityksesi ammattilaisiin?

Autamme asiakkaitamme löytämään houkuttelevuustekijät

Työnantajamielikuvalla on suuri merkitys hakijavetoisessa markkinassa, missä kilpailu huippuosaajista käy kuumana. Autamme asiakkaitamme puhuttelemaan osaajia ja muodostamaan tunnesiteen heidän ja potentiaalisten hakijoiden välille. Työnantajamielikuva lähtee aina sisältä ja kasvaa ulospäin. Kyse ei ole rakettitieteestä, vaan konkreettisista asioista, kuten empatiasta, arvoista, yrityksen visiosta ja työilmapiiristä sekä näiden viestimisestä hakijoille oikeissa kanavissa. Huolellisesti viestitty työnantajamielikuva on loistava keino tehostaa rekrytointeja, luoda ajansäästöä ja aikaansaada haluttu lopputulos osaajien houkuttelemiseksi.

Video tunteen viestimenä

Teksti vuoropuhelun välineenä soveltuu loistavasti asiapohjaisen informaation välittämiseen, mutta jättää paljon työnhakijan mielikuvituksen varaan. Video on tehokas keino luoda tunneside yrityksen ja potentiaalisten hakijoiden välille sekä antaa vastaukset hakijoita usein askarruttaviin kysymyksiin kuten: Minkälainen työpaikka ja minkälaiset kollegat minua tämän ilmoituksen takana odottaisivat? Kurkistus potentiaalisen tulevan kollegan maailmaan avaa usein hakijalle enemmän kuin pitkä teksti ja rohkaisee hakemaan paikkaa tai muodostamaan käsityksen yrityksestä työntekijän näkökulmasta.

Biisoni tuottaa vuosittain kymmeniä rekrytointivideoita loistavalla asiakastyytyväisyydellä ja meillä on vahva kokemus siitä, minkälaiset asiat potentiaalisille työnhakijoille ovat merkityksellisiä. Oikein muotoiltu visuaalinen viesti on työkaluna omiaan tehostamaan rekrytoinnin tuloksia ja markkinoimaan yritystä työnhakijoille mielenkiintoisella tavalla.