Biisoni on mukana Vastuullinen työnantaja ja Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa

Henkilöstöpalvelualalla ja työnhaussa vaanii paljon sudenkuoppia, joihin hakija voi matkallaan astua. Me Biisonilla olemme mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja 2022 sekä Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa osoituksena siitä, että haluamme olla tekemässä työnteosta yhä vastuullisempaa.

Haluamme luoda työnhaussa ja itse työssä ilmapiirin, jossa rehellisyys ja välittäminen korostuvat. Nämä ovat myös arvojamme, joihin koko toimintamme kiteytyy. Emme hyväksy epäasiallista kohtelua tai syrjintää ja haluamme, että jokainen voi olla myös työpaikallaan oma itsensä. Haluamme, että työntekijöitämme kohdellaan oikeudenmukaisesti ja heillä on oikeus sovittuihin korvauksiin.

Vastuullinen työnantaja 2022

Oikotien järjestämä vastuullinen työnantaja -kampanjassa mukana olevat yritykset sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajan periaatteita ja rakentavat vastuullista työnantajakuvaa.
Me Biisonilla olemme sitoutuneet edistämään seuraavia vastuullisen työnantajan periaatteita:

 1. Syrjimättömyys
  Teemme työtä erilaisten ihmisten kanssa. Työnantajana puutumme esimerkiksi sukupuoleen tai syntyperään liittyvään syrjintään tai suosimiseen matalalla kynnyksellä. Hyvinvoivan työyhteisön kulmakivinä ovat yhdenvertainen kohtelu ja oikeudenmukaisuus.

 2. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus
  Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Vastuullisena työnantajana keskustelemme palkasta säännöllisin väliajoin ja erityisesti työntekijän kehittyessä. Biisonilla työntekijä on oikeutettu vähintään lakisääteiseen palkkaan ja oikeuksiin, kuten lomiin ja vapaisiin. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein, johon Biisonilla panostetaan oman taloustiimin voimin.

 3. Työn merkitys ja työssä kehittyminen
  Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullisena työnantajana autamme työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa ja ohjaamme antamaan rakentavaa palautetta. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, sekä työnantaja että työntekijä voivat paremmin.

 4. Esihenkilötyöhön panostaminen
  Hyvänä esihenkilönä olemme läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostuneet työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esihenkilötyö on iso osa vastuullista työnantajuutta. Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti.

 5. Työelämän tasapaino ja hyvinvointi
  Mahdollisuus vaikuttaa siihen, milloin ja miten työtään tekee, lisää työntekijän hyvinvointia ja auttaa jaksamaan. Vastuullisena työnantajana kuuntelemme työntekijää ja joustamme parhaamme mukaan elämän eri vaiheissa. Mahdollistamme ja kannustamme työn jaksottamiseen työntekijän tarpeiden mukaan (esim. etätyökäytännöt, ylimääräiset vanhempainvapaat, työvuorosuunnittelu/työaikaliukumat).

 6. Hyvä hakijakokemus
  Hakijakokemus on osa työnantajamielikuvaa. Vastuullisena työnantajana käsittelemme kaikki hakemukset sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Panostamme prosessissamme hakijoiden tyytyväisyyteen tarjoamalla mahdollisimman yksilöllistä palvelua hakuprosessiin liittyen. Hakijoita käsitellään yhdenmukaisesti ja heille annetaan työpaikasta samat tiedot.

 

Vastuullinen kesäduuni

Vastuullinen kesäduuni on Oikotien järjestämä kampanja nuorille ja kesätyötä hakeville. Kampanjan tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään kesätöitä ja vastuullisten tekojen avulla myös parantamaan kesätyöstä saatua kokemusta. Kampanjaan osallistuessamme sitoudumme kuuteen Vastuullisen kesäduunin periaatteisiin.

 1. Hyvä hakijakokemus
  Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullisena kesätyönantajana pidämme hakijan ajan tasalla siitä, miten rekrytointiprosessi etenee. Myös hakijoille, joita ei valita tehtävään, ilmoitamme asiasta asianmukaisesti.

 2. Mielekäs työ
  Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi.

 3. Perehdytys ja ohjaaminen
  Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta.

 4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
  Nuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille.

 5. Kohtuullinen palkka
  Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

 6. Kirjallinen työsopimus ja todistus
  Nuoren kanssa tehdään aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.

Haluatko tietää lisää tai tutustua yritykseemme tarkemmin? Tutustu yritykseemme täällä tai ole meihin yhteydessä tästä!