Biisoni mukana työ ei syrji -kampanjassa

Kampanjan pääviesti on, että työ itsessään ei syrji vaan sen tekevät ihmisten asenteet. Työn tekemisen kannalta esimerkiksi ihmisen uskonto tai ikä ovat yleensä yhdentekeviä – tärkeää on se, että työ tulee tehdyksi. Työn ja sen tekijän väliin tulee vielä liian usein syrjintä, ja siitä pitää päästä eroon.

Me Biisonilla sitoudumme joka päivä kohtaamaan työntekijämme ja -hakijamme neutraalisti ja heitä kunnioittaen. Pätevyyttä kuhunkin tehtävään arvioidaan puhtaasti hakijan ammatillisten vahvuuksien, toiveiden ja tehtävän asettamien vaatimusten pohjalta. Kaikilla pitää olla oikeus olla oma itsensä pelkäämättä, että oma persoona, mieltymykset, uskonto tai seksuaalinen suuntautuminen vaikuttavat valintaan. Kannustava ja monipuolinen työympäristö on rikkaus ja syrjinnälle meillä on nollatoleranssi.

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme olleet voimakkaasti mukana hankkeessa, joka tähtää maahanmuuttajien nopeaan työllistämiseen ja olemme hankkeen aikana työllistäneet yhteistyössä koulutusyritys Entry Educationin kanssa yli 200 maahanmuuttajaa kotimaisiin yrityksiin. Enakkoluuloille ei ole sijaa tämän päivän työelämässä ja vastatakseen nykyajan haasteisiin, on yritysten kyettävä valjastamaan monimuotoisia työyhteisöjä voimavarakseen.

EK selvitti kuluvan vuoden aikana Taloustutkimuksen toteuttamissa kyselyissä suomalaisten kokemuksia ikäsyrjinnästä ja seksuaalisesta häirinnästä. Kyselyistä ilmeni, että 10 prosenttia vastanneista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessa viimeisen kahden vuoden aikana. Seitsemän prosenttia työikäisistä ilmoitti puolestaan kokeneensa seksuaalista häirintää työssään viimeisten kahden vuoden aikana.

Lisää tietoa kampanjasta: http://www.eisyrji.fi

Jukka Illi

Toimitusjohtaja

0408222277


jukka.illi@biisoni.fi